Have a Nice Conflict | Konfliktkompetens

Detta lär du dig på Have a Nice Conflict

Du lär dig att framgångsrikt förebygga och hantera konflikter. Have a Nice Conflict är en utbildning i konfliktkompetens.

Att vara konfliktkompetent innebär att du förstår och använder de fem konfliktnycklarna på ett effektivt sätt.
Under två dagar  lär du dig att förutse, förebygga och hantera konflikter.

Läs mer

Konflikt- en möjlighet till utveckling

Lös konflikten innan den startar!

På företag kan infekterade konflikter förutom att ge upphov till personligt lidande och försämrat företagsklimat även orsaka stora inkomstbortfall i form av hög sjukfrånvaro och minskad produktion. En enda konflikt kan med lätthet kosta mer än en halv miljon kronor om året. Genom att i ett tidigt stadium kunna förutse och förebygga uppkomsten av konflikter förbättras arbetsklimatet och hela företaget mår bättre.

Läs mer

Välj när du vill gå

Öppna utbildningar
Have a Nice Conflict finns på olika orter i Sverige.

Välj den ort du intresserad av.

Företagsinterna utbildningar
Är du intresserad av en intern utbildning på ditt företag, kontakta något av nedanstående certifierade utbildningsföretag.

  • Bakgrund
  • Kontakt för företagsinterna program
  • Certifiering

Have a Nice Conflict bygger på forskning. Grunden är Relationship Awareness Therory (RAT) – en inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av motiven bakom våra handlingar. Samt kartläggningsinstrumentet kopplat till denna teori, Strenght Depoyment Inventory (SDI).

Have a Nice Conflict genomförs av följande företag.

Våra partners i from av välrenommerade utbildningsföretag samt fristående certifierade handledare.

Certifiering
Klicka på länken nedan för att läsa mer om och anmäla dig till certifiering i Have a Nice Conflict.

Certifiering i Have a Nice Conflict

Vill ha ha ytterligare information är du välkommen att  kontakta oss här.

Publicera information på hanc.se
Är du certifierad i Have a Nice Conflict och vill publicera information om en öppen utbildning , kontakt oss.

Logga in till onlinebutiken för materialbeställning

Handledar-ID:
Lösenord:
Logga in på handledarsidan

Handledar-ID:
Lösenord:


Talking Have a Nice Conflict on Las Vegas NBC 3

knapp

Vad lär jag mig på utbildningen Have a Nice Conflict?

Läs mer