Boken


I boken Have a Nice Conflict , av författarna Tim Scudder, Michale Patterson och Kent Mitchel , får du följa John Doyles egen resa när han kämpar för att rädda sina relationer och sin karriär. Det är en skönlitterär berättelse som på ett enkelt och lättsamt sätt tar oss igenom ett svårt ömme. Boken baseras på psykologen och terapeuten Dr. Elias H. Porters forskning. Boken och utbildningen Have a Nice Conflict ger ett relationsperspektiv på konflikter och som ger möjlighet till produktiva och stärkta relationer.

I boken hittar du;

  • Specifika tekniker och en praktisk infallsvinkel hur man kan förebygga och hantera konflikter
  • Konflikten satt i ett relations-perspektiv som ger konkreta resultat och stärker relationerna
  • Visar på sätt att identifiera konflikt-triggers i oss själva och hos andra.
  • De fem nycklarna till konfliktkompetens
  • En gripande historia som bygger på en verklig berättelse

Have a Nice Conflict bygger på forskningen som den framstående psykologen och klinikska terapeuten Dr. Elias H. Porter (1914-1987) gjort. Hans Teori om Relationsmedvetenhet (RAT) har testats och använts i över 40 år och har till syfte att hjälpa människor att förstå drivkrafterna som ligger bakom olika beteenden. Det är ett dynamiskt och kraftfullt sätt att se på mellanmänskliga relationer och hur denna kunskap kan hjälpa och förbättra kommunikation, tillit, empati och bygga produktiva relationer. Vi kallar det för relationskompetens.