Om utbildningen

Detta är en utbildning för dig som;
– vill kunna förutse och förhindra att konflikter uppstår
– förstå den verkliga skillnaden mellan oenighet och konflikt
– vill öka din förmåga att hantera de konflikter som ändå inträffar
– skapa lönsamma relationer
– vill öka din självkännedom om hur du reagerar i personlig konflikt

Praktisk information
Utbildningen är 2 dagar: Startar lunch dag 1 och slutar lunch dag 3. Kvällsarbete fram till senast kl 21:00.
Utbildningen genomförs av kompetenta och noga utvalda partners.

Kurspedagogik
Utbildningen är gjord på ett sätt som uppmuntrar en enkel och öppen dialog mellan deltagarna.
Utmärkande för upplägget är att det är mycket praktisk träning och exempel från den egna verkligheten används.
Det är stort fokus på deltagarens egna reaktioner under en konflikt och dess effekt på andra.
Deltagarna får med sig enkla verktyg/kunskaper som man kan börja använda direkt.

Have a Nice Conflict är ett ofarligt och konstruktivt sätt att träna och kompetensutveckla sig i praktiskt konflikthantering.

Ladda ner ett faktablad härFaktablad Have a Nice Conflict