Detta lär du dig på Have a Nice Conflict

Du lär dig att framgångsrikt förebygga och hantera konflikter. Have a Nice Conflict är en utbildning i konfliktkompetens.

Att vara konfliktkompetent innebär att du förstår och använder de fem konfliktnycklarna på ett effektivt sätt.
Under två dagar  lär du dig att förutse, förebygga och hantera konflikter.

Detta är en utbildning för dig som;
– vill kunna förutse och förebygga konflikter
– vill öka din förmåga att hantera de konflikter som ändå uppstår
– vill öka din självkännedom om hur du själv reagerar i personlig konflikt

Förmågan att kunna förutse, förebygga och hantera konflikter är en kompetens som leder till bättre fungerande samarbeten med människor i alla möjliga situationer, privat som professionellt.

Utbildningen ger deltagaren en möjlighet att dramatiskt öka sin medvetenhet och därmed möjlighet att hantera konflikter framöver. De som genomgått Have a Nice Conflict upplever att den egna kompetensen att förstå, förutse, förebygga och hantera konflikter ökade med över 90%.

Det vi menar med konflikt är en inre ,personlig upplevelse av  konflikt, en dålig känsla inombords där man kan känna sig obekväm, förminskad, på-hoppad, kränkt osv. Det handlar om ett läge när något hotar vår självkänsla.

Detta till skillnad från meningsskiljaktighet, där vi har olika åsikt om något- utan att det betyder att vi upplever en inre personlig konflikt. Olika uppfattning i sak kan många gånger vara en stor tillgång.

Enkelt sammanfattat skiljer vi på  konflikt om sak eller konflikt som blir personlig. Personlig konflikt är mång gånger destruktiv och försämrar våra möjligheter att lyckas med det vi vill.  I programmet Have a Nice Conflict tränas deltager i att förstå och hantera personlig konflikt.

Vem skall delta?
Have a Nice Conflict är en utbildning som passar för organisationer som har en önskan att öka och förbättra ett arbetsteams samarbetsförmåga. Denna önskan kan finnas utan att några speciella konflikter är identifierade som ett problem.

Det kan även vara så att man brottas med konflikter idag och ser en nytta med att öka kompetensen i organisationen för att hantera detta.

Kunskaperna man får under utbildningen är relevanta för alla nivåer inom en organisation; chefer som medarbetare.