Konflikt- en möjlighet till utveckling

Lös konflikten innan den startar!

På företag kan infekterade konflikter förutom att ge upphov till personligt lidande och försämrat företagsklimat även orsaka stora inkomstbortfall i form av hög sjukfrånvaro och minskad produktion. En enda konflikt kan med lätthet kosta mer än en halv miljon kronor om året. Genom att i ett tidigt stadium kunna förutse och förebygga uppkomsten av konflikter förbättras arbetsklimatet och hela företaget mår bättre.

Konflikter är en oundviklig del av mänskliga relationer såväl inom det privata som i arbetslivet. Att leva ett helt konfliktfritt liv är omöjligt och kanske inte ens önskvärt. Om alla tyckte samma sak skulle inga nya idéer se dagens ljus. Rätt hanterad kan en konflikt därför innebära en tillgång som ger nya kreativa möjligheter. Det är när konflikten blivit personlig, påverkar vår självkänsla och får oss att må dåligt som den blivit destruktiv och inte är till nytta för någon.

Statistik framtagen av tidningen Chef (2014) visar att nästan hälften (45%) av alla svenska chefer har haft en konflikt på jobbet den senaste månaden. Det vanligaste är att medarbetare inte drar jämt. Konflikter tenderar att öka i takt med att arbetslivet blir mer pressat.

Thomas Jordan, Lektor och forskare vid Göteborgs Universitet, menar att det finns rejäla vinster för chefer som arbetar aktivt med att förebygga och lösa konflikter. Effektiviteten i en arbetsgrupp sjunker när den är inblandad i en olöst konflikt. Det tar längre tid att få saker gjorda och dessutom sjunker kvalitén på arbetet.

Statistik från Storbritanien visar att hela 65%  av problem med försämrade resultat uppkommer genom relationsproblem, inte genom brister i kompetens eller motivation.
370 miljoner arbetsdagar går förlorade varje år till följd av konflikter.
Kronisk olösta konflikter är en avgörande faktor i minst 50 % av alla uppsägningar.

Undersökningar från Harvard Business Review (2009) visar intressant statistik på att effekterna av en konflikt på arbetsplatsen är mycket skadligare och mer långtgående än många arbetsledare tror. Följande angavs av anställda som hade varit inblandade i någon sorts konflikt på arbetsplatsen:

  •  48 % arbetade sämre.
  •  47 % arbetade kortare tid.
  •  38 % producerade sämre kvalitet.
  •  66 % producerade sämre resultat.
  •  80 % lade arbetstid på att oroa sig över konflikten.
  •  63 % lade arbetstid på att undvika den andra parten i konflikten.
  • 78 % hävdade att deras lojalitet mot arbetsgivaren hade minskat.

Dåligt hanterade konflikter kostar pengar, tid, hälsa och lycka.
Vi kan lära oss att hantera relationskonflikter på ett sätt så att de istället leder till ökad produktivitet och stärkta relationer.
De fem nycklarna till framgångsrik konflikthantering är ett fungerade och enkelt sätt att öka denna kompetens.

Förvandla konflikterna till möjligheter!

Hos oss får du kunskaperna som hjälper dig att förutse och förebygga konflikter samt att hantera och lösa de konflikter som trots allt uppstår. Det ger dig möjlighet till bättre fungerande samarbeten med människor i alla möjliga situationer såväl privat som professionellt.

Konflikthantering är effektivt sätt att få både enskilda individer och företag att må bättre, se nya möjligheter och nå större framgångar.

*) Källor:
www.socav.gu.se/arbetsplatskonflikt/Thomas Jordan
Harvard Business Review (2009)
Lag& Avtal
*1) Chef, (feb 2014)