Om oss

Have a Nice Conflict är ett utbildningsprogram framtaget av Personal Strengths Publishing.

Programmet bygger på managementboken,Have a Nice Conflict, skriven av Tim Scudder, Michael Patterson och Kent Mitchell.
Personal Strenghts distribuerar och certifierar i kartläggnignsvertyget SDI, Strenght Deployment Inventory.

SDI® (Strength Deployment Inventory®) är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga, och sänker kostnaderna för konflikter. Det är flaggskeppet i en serie av kartläggningar som baseras på  RAT; Relationship Awareness Theory. Teorin bygger på ett beteendevetenskapligt instrument  om relationsmedvetenhet som snabbt kartlägger exakt vad som motiverar människors beteenden. Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteendet hos sig själv och andra kan man utveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig hantera konflikter på ett mycket produktivare sätt.

Företagspresentation

Personal Strengths Publishing, Inc är företaget bakom SDI (Strength Deployment Inventory); en serie kartläggningar som hjälper människor att förbättra sina relationer och hantera konflikter effektivare.

SDI utvecklades av psykologen, terapeuten, affärsmannen och författaren Dr Elias H. Porter, Ph.D. Det är den ursprungliga och grundläggande av en serie kartläggningen som är baserade på hans Relationship Awareness Theory – teorin om relations-medvetande. Genom att öppna ett fönster in mot den motivation som driver en persons beteende i olika situationer, hjälper teorin människor att utveckla fruktbara relationer och hantera konflikter.

Dr Porters erfarenhet av kliniska, industriella, militära och statliga miljöer tillhandahöll den rika variation på miljöer som krävdes för att valididera en omfattande teori om relationer och den sserie kartläggningar som baseras på teorin. Den självinsikt och förståelse för andra som man kan få genom SDI hjälper människor att förvättra relationer av alla slag – hemma, på jobbet, i skolan, i sociala sammahang osv.

Han grundade Personal Strengths Publishing, Inc. 1971 och var dess VD till sin död december 1987. Idag finns det SDI Personal Strengths kontor över hela världen och SDI är idag översatt till tio språk.

läs mer

Kontaktinformation

Surbrunnsgatan 34
SE-113 48 STOCKHOLM
Tel: +46-(0)8-612 51 10

info@ps4sdi.se