Bakgrund

Have a Nice Conflict bygger på forskning. Grunden är Relationship Awareness Therory (RAT) – en inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av motiven bakom våra handlingar. Samt kartläggningsinstrumentet kopplat till denna teori, Strenght Depoyment Inventory (SDI).

 

RAT teorin och SDI instrumentet har funnits i över 40 år och utvecklades av psykologen, terapeuten, läraren och författaren Elias H. Porter, Ph.D.

Utbildningen Have a Nice Conflict bygger bl. a på boken med samma namn. Boken Have a Nice Conflict är en historia om en mellanchefs resa att förstå och hantera konflikter. Den belyser kraftfulla och relevanta lärdomar som läsaren kan ta till sig medan man följer huvudpersonens resa kring konflikthantering och personlig utveckling. Boken är en fiktiv historia och ett lättsamt sätt att lära sig praktiska principer för framgångsrik konflikthantering.
Boken ingår som kursmaterial i utbildningen Have a Nice Conflict.

Läs mer….